spitten Spitten Voor er asperges geplant worden, moet de grond eerst goed losgemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat de wortels van de plant zo goed mogelijk kunnen groeien. De grond wordt met een speciale spitmachine ongeveer 1 meter diep omgespit. Dit gebeurt in het voorjaar. Planten Planten Een aspergeplant is een meerjarige plant. Het is belangrijk dat het planten onder ideale omstandigheden gebeurt aangezien een aspergeplant ongeveer 10 jaar in de grond, dus in productie blijft. De aspergeplant wordt door een collega landbouwer opgekweekt. Vervolgens planten wij de wortelstok op ons aspergeveld. Dit planten gebeurt met een tractor uitgerust met GPS-sturing. De speciale plantmachine trekt een geul waarna er planten in gelegd worden. Daarna worden de planten afgedekt met grond. Hierdoor kunnen de planten goed groeien in de bodem en drogen ze niet uit. Gewasbescherming Gewasbescherming
Om ervoor te zorgen dat de aspergeplanten niet overwoekeren met onkruid, wordt er regelmatig mechanisch onkruid bestreden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter voor de asperges is, ondanks dat het heel wat werk met zich meebrengt.
Loof Klepelen Loof klepelen De aspergeplant heeft in de zomermaanden aan fotosynthese gedaan. Hij heeft voldoende krachten verzameld om volgend groeiseizoen (april – juni) weer het beste van zichzelf te geven. Eind oktober begint de plant aan een winterslaap. Het bovengronds groeiend loof sterft af, maar ook de wortel gaat volledig in rust. Afhankelijk van de teeltmethode wordt het bovengronds loof net voor of na de winter afgemaaid. Het afgestoven deel van de plant wordt weer in de grond gewerkt. Deze techniek wordt ook ‘klepelen’ genoemd. Maken van aspergebedden Maken van de aspergebedden In het vroege voorjaar worden de aspergebedden klaargemaakt. Er wordt een laag van 40 cm grond op de aspergeplanten gelegd. Dit is het aspergebed of rug. Het bed zorgt ervoor dat de witte asperges ondergronds kan groeien. De witte asperges groeien in een donker bed. Als een witte asperge boven de grond komt verkleurt ze violet. Dit willen we natuurlijk voorkomen. De bovenkant van het bed is mooi glad waardoor barsten van asperges juist onder de oppervlakte duidelijk zichtbaar worden later in het oogstseizoen. Folie leggen Folie leggen Om verkleuring te voorkomen wordt er folie over het aspergebed gelegd. Een bijkomend voordeel van de zwart-wit folie is dat de zwarte kleur de warmte aantrekt als het nog koud is. Als de witte kant boven ligt, wordt de zon weerkaatst en wordt het iets koeler in het aspergebed.
Na het oogstseizoen wordt de folie verwijderd, opgerold en jaarlijks hergebruikt.
1/2 Werkzaamheden

Standaard teelt Standaard teelt Toepassen van zwart-wit folie waarbij er afhankelijk van temperatuur en grondsoort gestart kan worden in de tweede helft van april. De oogst eindigt op 24 juni (Sint Jan). Deze einddatum traditioneel. Indien er later dan 24 juni ‘gestoken’ zou worden is de periode waarin aspergeplant aan fotosynthese kan doen, te kort. Mini tunnel Mini-tunnel Op de zwart wit folie wordt een tweede, doorzichtige folie aangebracht. De bodem warmt nog sneller op en er kan vroeger gestart worden met de oogst. Tussen de zwart-wit folie en de thermische folie is er een buffer van warme lucht, waardoor de bedden tijdens koude nachten minder warmte verliezen. Vervroegde teelt Vervroegde teelt Tijdens de aanplant wordt er onder de planten een verwarmingsleiding voorzien. Het warme water in de leiding zorgt ervoor dat de plant sneller ontwaakt. Het seizoen kan dus vroeger beginnen. Deze techniek wordt ook toegepast in serreteelt. 1/2 Teelmethodes

Wakker worden Wakker worden Na alle teeltvoorbereiding komt het moment van oogsten eraan. De plant reageert op temperatuursverhoging in de bodem en komt terug in productie. De asperges worden wakker. De temperatuur aan de kop van de plant nauwlettend opgevolgd om het startmoment van de oogst te bepalen. De groeipunten (ogen) die de plant tijdens de voorbije zomer heeft aangemaakt beginnen uit te lopen. Er vormen zich nieuwe asperges. Wit - violet - groen Wit - Violet - Groen Als de eerste asperges de bovenkant van het bed bereikt hebben, start de oogst. Nu moet er dagelijks geoogst worden. Om mooie, witte asperges te bekomen, moeten ze geoogst worden net voor ze zichtbaar zijn. Een aankomende asperge vormt een barst in de grond. Een medewerker met een getraind oog, kan deze asperges oogsten nog voor hij te zien is. Als men geen gebruik maakt van folie en de asperge te ver boven de grond staat, zal de kop van de asperge violet en uiteindelijk groen verkleuren. Asperges steken Asperges steken Het uit de grond halen van een asperge heet ‘steken’. De oogstmedewerker heeft een speciaal mes waarmee de asperges uit de grond ‘gestoken’ worden. De folie moet dagelijks geopend worden om het bed te inspecteren op barsten en reeds bovenstaande asperges. Het openen van de folie gebeurt met de hand of door oogstkarren die de folie optillen en in één gang weer terug dicht leggen.

Asperges steken II Asperges steken II Een asperge moet eerst vrijgemaakt worden om te controleren of er geen tweede of derde asperge langs groeit die nog niet zichtbaar is. Vervolgens wordt met het steekmes de asperge boven de kop van de plant gestoken en uit de grond gehaald. Het gemaakte gat wordt weer dichtgemaakt en aangedrukt. Zo kan de volgende asperge van deze plant weer in een gaaf bed groeien. Daarna wordt de folie weer over het bed gelegd.
Sorteren Sorteren Op de boerderij worden dagelijks alle asperges gesorteerd. De asperges worden op een sorteermachine gelegd. Deze snijdt alle asperges op dezelfde lengte af. Iedere asperge wordt door een speciale camera beoordeeld op vorm, kleur en dikte. Vervolgens worden de asperges automatisch per klassering gesorteerd. Iedere asperge wordt nogmaals individueel nagekeken en in de eindverpakking gelegd. verwerking Bewerking Indien gewenst worden de asperges na het sorteren machinaal geschild. Na het verlaten van de schilmachine wordt de asperge nogmaals gecontroleerd. Zo zijn we er zeker van dat er geen schil vergeten werd. Vlak na het schillen wordt de asperge verpakt en meteen geleverd aan de eindklant. Verkoop Verkoop De asperges worden verkocht in onze hoevewinkel.
Ook horecazaken, zelfstandige supermarkten en marktkramers maken deel uit van ons cliënteel.
1/2 Oogst

We houden onze nieuwsbrieven simpel en nuttig.

[/ vc_column_text]

    Aspergehoeve Lavrijsen
    Herkkantstraat 47,3540 Herk-de-Stad, (Limburg) , België
    013551684
    info@aspergehoevelavrijsen.be
    © copyright [/ vc_column_text] [/ vc_column_inner] [/ vc_row_inner] [/ vc_column] [/ vc_row]